Phụ phí nhiên liệu và tỷ giá

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:   QUÝ KHÁCH HÀNG

 

BƯU CHÍNH Tín Thành gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng từ tháng 06/2017 như sau:

1. Phụ phí xăng dầu

A.     Đối với dịch vụ trong nước

·         Chuyển phát nhanh: tỷ lệ phụ phí là 20%.

·         Chuyển phát tiết kiệm: tỷ lệ phụ phí là 20%.

·         Vận tải: tỷ lệ phụ phí là 20%.

B.     Đối với dịch vụ quốc tế

·         Chuyển phát nhanh quốc tế (International Express): tỷ lệ phụ phí là 15 %.

·         Chuyển phát tiết kiệm quốc tế (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 17%.

2. Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá: 22,750 VND/USD

3. Thời gian áp dụng: Từ 01/06/2017.

 Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Khách hàng mức phụ phí ( nếu có thay đổi ) và sẽ được áp dụng vào đầu mỗi tháng.

 Trân trọng kính chào.